• Ny heimeside på mandag 29..
  Vi er glade for å kunne lansere vår nye heimeside mandag 29. august! Det har vore eit stort arbeid, men no kan vi...
 • Nattestenging av fv. 55 v..
  Fv. 55 i Høyanger - Vadheim Nattestenging Kyrkjebø Fv. 55 vert stengd ved Ljotebø bru på Kyrkjebø, frå tysdag 23...
 • Vil du ha 4. dose koronav..
  FHI tilrår 4. dose coronavaksine til personar frå fylte 65 år og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande...
 • Sankthans-/Jonsokbål
  Frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne bål i eller i nærleik av skog og i utmark utan løyve frå...
 • Økonomisk rådgjeving
  NAV Høyanger tilbyr økonomisk rådgjeving. Sjekk ut denne filmsnutten for meir informasjon.

Oversikt over tilsette


Drift og vedlikehald

Ansatte i avdelingen Drift og vedlikehald
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar 57 71 15 89 992 06 476
Brannførebyggar 57 71 15 49 470 14 946
Feiar 992 19 394
Vaktmeister 992 19 417
Driftsleiar Utestasjon 57 71 15 95 994 03 962
Bademeister 57 71 27 00 992 19 395
Driftsleiar 57 71 15 39 908 26 064
Koordinerande leiar for reinhald/Hovudverneombod 57 71 15 37 489 57 768
Leiar drift og vedlikehald 57 71 15 34 992 06 416
Sekretær drift og vedlikehald 57 71 15 35
Banemeister Høyanger sentralidrettsanlegg 992 19 418
Avdelingsingeniør VA 57 71 15 42 992 19 393

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
kontortelefon 57 71 16 12
57 71 16 38
57 70 74 00
Kontakttelefon 57 71 16 57 476 96 685
barnevernleiar 992 19 374
Konst. einingsleiar Høyanger Frivilligsentral 57 71 23 45 992 19 348
Tenesteleiar for heimetenesta 57 71 16 22 992 19 305
sekretær sjukeheimar 57 71 16 04
Einingsleiar for heimetenesta Sørsida 992 19 326
konsulent 57 71 16 25 979 98 978
Prosjektstilling helsestasjon 57 71 16 85
Einingsleiar for heimetenesta Lavik 57 71 44 92 992 19 324
kommunalsjef helse og omsorg 57 71 16 08 906 50 490
Hjelpemiddelformidlar 57 71 16 59 992 19 338
Kommunepsykolog 57 71 15 23
Helsesjukepleiar 57 71 16 12 992 19 386
Jordmor og helsesjukepleiar 57 71 16 12 992 19 334
Kommuneoverlege 57 71 39 00
Helsesjukepleiar 488 90 110
Kjøkkensjef og leiar frivilligsentralen 57 71 16 58 993 21 322
Prosjektleiar 57 71 16 02 992 19 328
Helsesjukepleiar 992 19 342
Einingsleiar 57 71 16 61 992 19 341
Ergoterapeut 57 71 16 64 992 19 309
Fysioterapeut 57 71 16 62 992 19 340
Leiande helsesjukepleiar 57 71 16 16 992 19 314
Tenesteleiar for institusjonstenesta 992 19 361
økonomikonsulent 57 71 16 03
Einingsleiar for heimetenesta Høyanger 992 19 354
Einingsleiar eining for personar med nedsett funksjonsevne 57 71 15 36 992 19 315
Einingsleiar Kyrkjebø sjukeheim 992 19 372
Konstituert einingsleiar Høyanger sjukeheim 992 19 368

HMS og Kvalitet

Ansatte i avdelingen HMS og Kvalitet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
HMS- og kvalitetssjef 57 71 15 48 992 19 345

Integreringstenesta

Ansatte i avdelingen Integreringstenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator 480 77 836
Leiar 468 82 810

Kommune direktør

Ansatte i avdelingen Kommune direktør
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 57 71 15 11 454 49 842

Kultur og folkehelse

Ansatte i avdelingen Kultur og folkehelse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskulerektor 57 71 15 68 992 19 371
906 97 818
454 40 644
Kultur- og folkehelsekoordinator 57 71 15 87 451 42 074
57 71 15 14 992 19 353
Kommunalsjef kultur og folkehelse 57 71 15 71 959 22 434
915 30 827
908 00 128
Konsulent kultur og folkehelse 57 71 15 67 922 19 384
Biblioteksjef 57 71 15 91

Løn og personal

Ansatte i avdelingen Løn og personal
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
personalkonsulent 57 71 15 16 905 82 269
It -konsulent 57 71 15 25 992 19 360
Lærling Ikt servicefaget 57 71 15 73 905 91 162
Arkivleiar 57 71 15 09
Personalsjef og ass. kommunedirektør 57 71 15 15 992 06 457
Lønskonsulent 57 71 15 22
Lønskonsulent 57 71 15 17
Konsulent Digitalisering og Utvikling 57 71 15 46 982 27 656
Konsulent 57 71 15 55 979 98 987

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 71 42 77
57 71 42 70
57 71 15 80
992 19 358
57 71 00 00
57 70 75 60
57 70 75 70
992 19 385
57 71 40 80
57 71 47 30
57 71 47 30
Konsulent Høyanger skule 992 19 358 928 30 852
Kommunalsjef oppvekst 57 71 15 62 992 19 366
Styrar Lavik barnehage 57 71 40 86
Styrar Olderdalen barnehage 57 71 20 50 992 19 373
Frivilleg-koordinator v/Integreringstenesta 957 90 997
Rektor Lavik skule 57 71 40 82
Styrar Bjordal barnehage 57 71 42 79 992 19 369
Rektor Høyanger skule 57 71 00 02
konsulent 57 71 15 64 468 82 810
Rektor Bjordal skule 57 71 42 70 906 34 393
leiar Vadheim oppvekstsenter - barnehage 57 71 34 40 992 19 329
Leiar Vadheim oppvekstsenter 57 71 47 30
Styrar Kyrkjebø barnehage 57 70 75 62
Styrar Hjetland barnehage 57 71 15 81
Avd.leiar Høyanger skule/Norsksenteret 57 71 00 00 992 19 358
Rektor Kyrkjebø skule 57 70 75 72

Ordførar og varaordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar og varaordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 57 71 15 52 911 64 546
Varaordførar 997 06 097
Geir Helge Østerbø

Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanleggar 57 71 15 28
Jordbrukssjef 57 71 15 32 992 19 391
Prosjektingeniør 57 71 15 49 922 89 394
Ingeniør kart og oppmåling 57 71 15 38 482 50 738
Byggesakshandsamar 57 71 15 19
Sakshandsamar 57 71 15 30
Leiar tenesteeining plan og forvaltning 57 71 15 47 975 61 255
Skogbruksrådgjevar 476 45 743
GIS ansvarleg 57 71 15 83

Økonomikontoret

Ansatte i avdelingen Økonomikontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 57 71 15 24
Controller 57 71 15 26
Konsulent 57 71 15 54 992 19 357
Konsulent stabseining økonomi 57 71 15 27
Økonomisjef 57 71 15 53 452 81 984