Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 • Moderna vaksine - dato fo..
  Ønsker du å vaksinere deg med Moderna vaksine, tilbyr vi dette ved DROP-IN i Høyanger helsesenter, dagsenteret i 3...
 • Streaming av kommunestyre..
  Kommunestyremøte 16. september 2021 kl. 12:00 - streaming frå "Panorama" på Øren Hotel. Følg møtet på...
 • Valresultat for Høyanger ..
  Her er resultatet for Stortingsvalet 2021, etter opptellinga i Høyanger kommune, måndag 13. september. Endeleg...
 • Spelemidlar 2021
  Fristen for innsending av søknad om tilskot til anlegg for idrett fysisk aktivitet til fordeling i 2022 er 15...
 • Har du spørsmål om retnin..
  Har du lyst å reise på tur, men veit ikkje om du kan på grunn av koronaviruset?Skal du arrangere konfirmasjon eller...

Oversikt over tilsette


Kontaktpersonar tenesteeiningar

Ansatte i avdelingen Kontaktpersonar tenesteeiningar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontakttelefon 57 71 16 57 476 96 685
personalkonsulent 57 71 15 16 905 82 269
Kari Iren Birkeland
Økonomikonsulent 57 71 16 03
Anita Taftø
Barnevernleiar 57 70 75 75 992 19 374
992 19 385
57 71 42 77
57 71 15 80
57 70 75 60
57 71 47 30
spesialsjukepleiar 979 98 976
Sekretær 992 19 358 928 30 852
PP-leiar 952 55 939

 

 

Kommunedirektør 57 71 15 11 952 57 725

Konst. einingsleiar Høyanger Frivilligsentral 57 71 23 45 992 19 348
Arealplanleggar 57 71 15 28
Jordbrukssjef 57 71 15 32 992 19 391
Randi Dale
Økonomikonsulent 57 71 15 24
Einingsleiar open omsorg Sørsida 57 71 02 40 992 19 326
Monica Dåvøy
Einingsleiar open omsorg Høyanger 57 71 16 22 992 19 305
Kommunalsjef oppvekst 57 71 15 62 992 19 366
Stig Engen
Controller 57 71 15 26
Sekretær 57 71 16 04
Administrasjonssekretær 57 71 15 50 406 15 761
Konsulent 57 71 15 25 992 19 360
Ingrid Fureli
Konsulent 57 71 16 25
Prosjektingeniør 57 71 15 49 922 89 394
Feiar 992 19 394
Styrar Lavik barnehage 57 71 40 86
Styrar Olderdalen barnehage 57 71 20 50 992 19 373
Kultur- og folkehelsekoordinator 57 71 15 87 451 42 074
Sekretær 57 71 15 18
Næringskonsulent 477 51 637
Rektor Lavik skule 57 71 40 82
Jordmor 57 71 16 17 992 19 334
Aud Kjersti Haugen
Vaktmeister 992 19 417
Styrar Bjordal barnehage 57 71 42 79 992 19 369
Næringssjef 970 85 321
kontortelefon 57 71 16 12
Rektor Høyanger skule 57 71 00 02
Personalsjef og ass. kommunedirektør 57 71 15 15 992 06 457
Arnvid Hovland
Driftsleiar Utestasjon 57 71 15 95 994 03 962
Konsulent oppvekst 57 71 15 64 468 82 810
Rådgjevar NAV 57 01 56 24
Skogbrukssjef 400 73 898
Kulturskulerektor 57 71 15 68 992 19 371
Konsulent 57 71 15 54 992 19 357
Heidi Kleiven
Hjelpemiddelformidlar 57 71 16 59 992 19 338
Rekneskap konsulent 57 71 15 27
Ann Kristin Lillehauge
Bademeister 57 71 27 00 992 19 395
Helsesjukepleiar 57 71 16 18 992 19 386
Kommuneoverlege 57 71 39 00
Kinosekretær 57 71 15 14 992 19 353
Angelika Ludwig
Rektor Bjordal skule 57 71 42 70 906 34 393
Driftsleiar 57 71 15 39 908 26 064
Lønskonsulent 57 71 15 22
Bodil Manseth
Helsesjukepleiar 488 90 110
Kjøkkensjef 57 71 16 58 476 96 684
Rønnaug Meek
Koordinerande leiar for reinhald/Hovudverneombod 57 71 15 37 489 57 768
Ingeniør kart og oppmåling 57 71 15 38 482 50 738
Institusjonsleiar Høyanger sjukeheim 57 71 16 02 992 19 328
Helsesjukepleiar 992 19 342
Leiar drift og vedlikehald 57 71 15 34 992 06 416
Olav Nordgulen
Kommunalsjef kultur og folkehelse 57 71 15 71 959 22 434
Anita Nordheim
Sekretær Plan og utvikling 57 71 15 35
Randi Norevik
992 19 358
lønskonsulent 57 71 15 17
leiar Vadheim oppvekstsenter - barnehage 57 71 34 40 992 19 329
Leiar Vadheim oppvekstsenter 57 71 47 30
57 71 47 30
Konsulent 57 01 56 29
Byggesakshandsamar 57 71 15 19
Einingsleiar. Ergoterapeut 57 71 16 61 992 19 341
Varaordførar 415 30 760
Kristin Sagerøy Råsberg
Styrar Kyrkjebø barnehage 57 70 75 62
57 71 16 38
57 70 74 00
Styrar Hjetland barnehage 57 71 15 81
57 71 42 70
57 71 00 00
57 71 40 80
57 70 75 70
Ordførar 57 71 15 52 911 64 546
Petter Sortland
Fysioterapeut 57 71 16 62 992 19 340
NAV Leiar 55 55 33 33
Konsulent 57 71 15 55 979 98 987
Konstituert einingsleiar open omsorg Lavik 57 71 44 92 992 19 324
Leiande helsesjukepleiar 57 71 16 16 992 19 314
Elisabeth Sæbø
Institusjonsleiar Kyrkjebø sjukeheim 57 70 74 02 992 19 361
Avd.leiar Høyanger skule/Norsksenteret 57 71 00 00 992 19 358
Helsesjukepleiar 57 71 16 19 957 58 688
Konsulent kultur og folkehelse 57 71 15 67 922 19 384
Sakshandsamar 57 71 15 30
Kommunalsjef helse og omsorg 57 71 16 08 472 64 660
HMS- og kvalitetssjef 57 71 15 48 992 19 345

HMS- og kvalitetssjef Toril Varden

Toril Varden
Banemeister Høyanger sentralidrettsanlegg 992 19 418
Leiar tenesteeining plan og forvaltning 57 71 15 47 992 19 397
Synne Vefring
Avdelingsingeniør VA 57 71 15 42 992 19 393
Biblioteksjef 57 71 15 91
Økonomisjef 57 71 15 53 452 81 984
Rektor Kyrkjebø skule 57 70 75 72
Varaordførar 997 06 097

 

Geir Helge Østerbø
GIS ansvarleg 57 71 15 83

Kontakt engelsk

Ansatte i avdelingen Kontakt engelsk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 71 15 00