Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 • Dagsturhytta i Høyanger o..
  No kan du igjen bruke dagsturhytta i Høyanger, Synkenhytta.
 • Bytorget stengt
  Bytorget i Høyanger er stengt frå 2. juli 2020. Bytorget vil vere ein byggeplass den tida Høyanger samfunnshus blir...
 • Testing for koronavirus
  Alle i befolkninga som har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan teste seg for koronavirus. Testkriterie...
 • Varsel om oppstart av reg..
  Med heimel i plan og bygningsloven §§12-3 og 12-8 vert det med dette varsla oppstart av detaljregulering for gbnr. 4...
 • Varsel om utvida planområ..
  Det vert med dette varsla om ei utviding av planområde for Vadheim akvapark, jf. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og...

Oversikt over tilsette


Kontaktpersonar tenesteeiningar

Ansatte i avdelingen Kontaktpersonar tenesteeiningar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rekneskap konsulent 57 71 15 27