Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 31.03.2020: Ingen nye smittetilfelle. 

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 • Kulturmidlar 2020
  Høyanger kommune lyser ut tilskot frå kulturmidlane 2020. Kommunen har kvart år sett av rundt kr 300 000 til...
 • Meld frå ved mistanke om ..
  Har du symptom som kan skyldast koronavirus? No vil Folkehelseinstituttet at du melder dette inn.
 • Til deg med helsefagleg b..
  Vi oppmodar alle, også pensjonistar, med helsefagleg bakgrunn til å melde seg for teneste. Dette for å sikre at vi...
 • Koronasjekken
  Koronasjekk.no er ei nyoppretta nettside som til ei kvar tid vil vere 100% i samsvar med råd og tiltak frå...
 • Handling og heimkøyring a..
  For å hjelpa dei som har vanskar med å få handla på grunn koronatiltaka, har Høyanger kommune avtalt med...

Oversikt over tilsette


Kontaktpersonar tenesteeiningar

Ansatte i avdelingen Kontaktpersonar tenesteeiningar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rekneskap konsulent 57 71 15 27