• Sjukepleiarar
  Vi treng fleire sjukepleiarar og har ledige heile stillingar ved Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim. Vil du bli...
 • Vedtak detaljreguleringsp..
  Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2019, i sak 082/19, detaljreguleringsplan for bustad og hyttefelt i Ikjefjord jf...
 • Bustadområde på Gamle sku..
  Høyanger kommune inviterer med dette open konkurranse der aktørar/utbyggjarar kan utarbeide framlegg til konsept og...
 • Kunngjering planvedtak Bj..
  Kommunestyret vedtok i møte 19.09.2019 i sak 045/19 detaljreguleringsplan for Bjørkelia hyttefelt i Stordalen jf...
 • Rehabilitering av samfunn..
  Som tidlegare informert er Høyanger kommune i gong med eit omfattande rehabiliteringsarbeid i Høyanger samfunnshus. I...
Mangler id
Mangler forekomst id