• Opptak i barnehage og sku..
  Søknadsfristen er 15. mars om du treng barnehageplass og/eller plass i skulefritidsordning frå august 2019. Søk...
 • Kommuneplanen sin samfunn..
  Planutvalet vedtok i møte 29.01.2019 i sak nr. 001/19 å leggje framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel ut til...
 • Varsel om planoppstart
  Høyanger kommune varslar med dette oppstart av detaljregulering av eit område i Vadheim sentrum vest. Vedteken...
 • Fakturainnsyn - Mi side
  Alle som mottek fakturaer frå Høyanger kommune, skal no kunne logge seg inn på si eiga kundeside under Sjølvbetening...
 • Folkemøte om rapporten fr..
  Vi inviterer til folkemøte måndag 25. februar kl 17:00 - 19:00 i kinosalen Høyanger samfunnshus.Telemarksforsking...
Mangler id Mangler forekomst id