• Kommuneplanen sin samfunn..
  Planutvalet vedtok i møte 29.01.2019 i sak nr. 001/19 å leggje framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel ut til...
 • Varsel om planoppstart
  Høyanger kommune varslar med dette oppstart av detaljregulering av eit område i Vadheim sentrum vest. Vedteken...
 • UKM 2019 - kven skal repr..
  Stor stemning på UKM 2019 i Høyanger! Det vart ingen lett jobb juryen hadde for å plukke ut innslaga som skal...
 • Fakturainnsyn - Mi side
  Alle som mottek fakturaer frå Høyanger kommune, skal no kunne logge seg inn på si eiga kundeside under Sjølvbetening...
 • Folkemøte om rapporten fr..
  Vi inviterer til folkemøte måndag 25. februar kl 17:00 - 19:00 i kinosalen Høyanger samfunnshus.Telemarksforsking...
Namn Tittel Telefon