Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for Høyanger kommune – offentleg ettersyn

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, med framlegg til sats for eigedomsskatt og fastsetting av avgifter og betalingssatsar, er lagt ut til offentleg ettersyn frå 05.12.2017 i Høyanger rådhus og Høyanger bibliotek.

Relevante dokument er også tilgjengeleg her. (PDF, 3 MB)

Sakene blir handsama i kommunestyremøte 19.12.2017.

Eventulle merknader må vere mottekne seinast 18.12.17, og skal sendast til Høyanger kommune.

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 06.12.2017