Koronavirus - Covid 19

Vi oppfordrar innbyggarane våre om å unngå unødig reiser til Bergen på noverande tidspunkt. Dette på grunn av ei auke av smittetilfelle og ein uavklart smittesituasjon i samfunnet.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - fredag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Bjordal næringsområde. 2 gongs offentleg ettersyn og høyring

Planutvalet vedtok i møte 01.09.2020, i sak 014/20, 2. gongs høyring og offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Bjordal næringsområde.

Relevante dokument er tilgjengeleg her.

Frist for å komme med merknad/innspel til er sett til 2. november 2020.

Merknadar skal sendast til; Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger. Ev. e-post; postmottak@hoyanger.kommune.no.