Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Detaljreguleringsplan Østerbøstølen - høyring og offentleg ettersyn

Planutvalet vedtok i møte 09.06.2020, i sak 009/20, høyring og offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Østerbøstølen.

Frist for innspel og merknadar til planframlegget er sett til 7. september 2020.


 

Innspel/merknadar skal sendast;

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Eventuelt til e-post postmottak@hoyanger.kommune.no

Relevante dokument er tilgjengeleg her.

Om spørsmål ta gjerne kontakt med leiar for tenesteeinig plan og forvaltning Synne Vefring på tlf. 57711547 eller mob. 99219397