Detaljreguleringsplan Sørebø - høyring

Planutvalet vedtok i møte den 23.10.2018 i sak nr 017/18 å leggje framlegg til detaljregulering for Sørebø ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

Framlegg til detaljreguleringsplan med relevante dokument er tilgjengeleg her

Frist for å komme med merknad er sett til 14. januar 2019.

Ev. merknadar skal sendast til;
Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Eller e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Om spørsmål ta gjerne kontakt med kommuneplanleggar Synne Vefring på e-post synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf. 57711547/99219397.