Eigedomsskatt 2017 – utlegging av skattelister

Med vising til eigedomsskattelova §§14 og 15 og takstnemnda sine vedtak om takstar, er eigedomsskattelista for 2017 lagt ut til offentleg gjennomsyn i 3 veker frå 01.03.2017. Lista vert lagt ut i resepsjonen på Høyanger Rådhus.

Kvar eigar får samstundes tilsendt skattesetel.

 

 

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 30.03.2017 av Jorunn Flæthe
 
 
Login for redigering