Etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden - informasjonsmøte

Midt på Sognefjorden - Klikk for stort bilete

 

Etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden – informasjonsmøte i februar.

Interesseorganisasjonar, yrkes- og hobbyfiskarar og andre interesserte blir inviterte til å gje innspel til etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden. Kommunane i Sogn inviterer til møte for å informera om bakgrunnen for arbeidet og kriterie for val av område og for å få innspel til forslag til bevaringssoner.  Meir informasjon om bevaringsområde for hummar, prosessen og forslag til bevaringsområder i Sognefjorden finn du her (link).

Tid og stad for høyringsmøta: 

  • 6. februar i Leikanger kommunehus for kommunane Leikanger, Luster og Sogndal
  • 7. februar i Lærdal rådhus for kommunane Aurland og Lærdal
  • 8. februar i Balestrand rådhus for kommunane Balestrand, Høyanger og Vik

Møta byrjar kl 19. Representantar frå kommunane og Sognefjorden Vel deltek på møta. 

 

Publisert av Maria Brendehaug Petersen. Sist endra 25.01.2018
 
 
Login for redigering