Koronavirus - Covid 19

 

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Hovudopptak - plass i barnehage og SFO frå hausten 2021

Klikk for stort bilete Canva    

Alle som skal søkje plass i barnehage og/eller skulefritidsordning frå 01.08.21, sender elektronisk søknad, via kommunen si heimeside, innan 15. mars 2021. 

Søknad om barnehageplass som kjem inn etter fristen, vert handsama etter at alle med lovfesta rett til barnehageplass har fått tilbod om plass. 

 

 

 

Søk barnehageplass her     

 

 Søk SFO-plass her