Høyring av planframlegg

Planutvalet gjorde i møte 22.10.2019 i sak 011/19 og sak 012/12 vedtak om å leggje framlegg til detaljregulering for Vadheim sentrum vest, samt framlegg til detaljregulering for Bjordal næringsområde ut til høyring og offentleg ettersyn.

Relevante høyringsdokument finn du her

Framlegg til detaljreguleringsplan Vadheim sentrum vest

Framlegg til detaljreguleringsplan Bjordal næringsområde
 

Frist for å komme med merknadar er sett til 6. januar 2020. Merknadar/innspel skal sendast til;

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Ev- e-post postmottak@hoyanger.kommune.no

Om spørsmål ta kontakt med leiar for plan og forvaltning Jostein Nyland på mob. 992 19 390, ev. kommuneplanleggar Synne Vefring på mob. 992 19 397