Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Høyringsmøte: Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion

Vestland fylkeskommune inviterer til digitale høyringsmøte for Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion.

Sjå nettsida til fylkeskommunen om dette er noko du eller ditt lag/organisasjon har interesse av å høyre på eller komme med innspel til. Fleire gratis temamøter i løpet av mai du kan delta på som til dømes innan fisk, landbruk, avløp, vasskraft eller akvakultur.