Høyringsutkast - forslag til Ruspolitisk handlingsplan 2018 -2021 for Høyanger kommune

Høyanger kommune legg ut forslag til Ruspolitisk handlingsplan for 2018 - 2021 på høyring.

Du kan lese forslag til Ruspolitisk handlingsplan 2018 - 2021 her (PDF, 155 kB).

Høyringsuttalar til forslaget kan sendast skriftleg til Høyanger kommune pr. post:
Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger, eller på pr. e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no.

Høyringsfrist er satt til 31. januar 2018.

Publisert av Anita Taftø. Sist endra 22.12.2017 av Anita Taftø
 
 
Login for redigering