Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kokepåbod abonnentar Kyrkjebø vassverk

Klikk for stort bilete
På grunn av funn av bakteriar i vassprøvar teke ved Kyrkjebø vassverk vert det frå og med i dag 28.07.2020 innført kokepåbod for abonnentar tilknytt Kyrkjebø vassverk.

Analyser av vatnet viser funn av E-colibakteriar. Det vert teke hyppige vassprøvar, og ein vil ved endringar komme med oppdatert informasjon. Det vert varsla med ny SMS når det ikkje lenger er naudsynt å koke vatn.

Viser til anbefalingar frå Folkehelseinstituttet og Mattilsynet om kokevarsling; fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel

Om spørsmål ta kontakt med teknisk vakt på mobil 992 19 401.