Kommuneplanen sin samfunnsdel - høyring

Planutvalet vedtok i møte 29.01.2019 i sak nr. 001/19 å leggje framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova §11-14.

 

Frist for å komme med merknadar er sett til 15. april 2019. Merknadar skal sendast Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger eller til postmottak@hoyanger.kommune.no.

Om spørsmål ta kontakt med Synne Vefring på e-post synne.vefring@hoyanger.kommune.no, eller på tlf 57711547/ mob. 99219397.