Koronavaksine

Klikk for stort bileteKoronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby vaksine til innbyggarane sine. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar, men det er framleis usikkert kor raskt vi får ut vaksine og kan tilby den til dei prioriterte gruppene. I første omgang får vi i Høyanger 20 dosar i veke 1 og 15 dosar i veke 2. Vaksinasjonen vil starte på Kyrkjebø sjukeheim.  

Kommunen planlegg gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert etterkvart her på heimesida vår. 

Vi vil informere om kva gruppe som vert tilrådd å ta vaksine og rekkefølga mellom desse. Kommunen eller fastlegen din kontaktar deg dersom du er prioritert for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje naudsynt å kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksina og vaksinasjonen er gratis.
Du bestemmer sjølv om du vil vaksinerast. 

I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som vert tilrådd å ta koronavaksina.
Med bakgrunn i råda frå Folkehelseinstituttet har Regjeringa kome med følgande prioritering, med dei øvste prioriterte først: Kven kan få koronavaksine?

Klikk for stort bilete 

Koronavaksine på 1-2-3 (PDF, 400 kB)
Information in english  (PDF, 399 kB)

Meir informasjon finn du på Folkehelseinstituttet sine nettside:

Koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksine - informasjon