Kunngjering planvedtak Bjørkelia hyttefelt

Kommunestyret vedtok i møte 19.09.2019 i sak 045/19 detaljreguleringsplan for Bjørkelia hyttefelt i Stordalen jf. plan og bygningslova § 12-12.

Detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan og bygningslova §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslova kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Vestland. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger eller til postmottak@hoyanger.kommune.no

Dersom de har spørsmål kan de kontakte leiar for plan og forvaltning Jostein Nyland-