Kunngjering planvedtak - Detaljreguleringsplan Stordalen hyttegrend og bustadfelt på Søreide

Kommunestyret vedtok i møte 08.05.2018 i sak 020/18 og 021/18 detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på Søreide, samt detaljreguleringsplan for Stordalen hyttegrend jf. plan og bygningslova § 12-12.  

Kommunestyret sitt vedtak kan,etter forvaltningslovas kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane innan 3 veker. Klagens skal sendast; Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger. Ev. e-post postmottak@hoyanger.kommune.no.


 

Relevante dokument er tilgjengeleg her;

Detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på Søreide

Detaljreguleringsplan Stordalen Hyttegrend