Mjølsvik - søknad om akvakulturløyve for makroalgar

Osland Havbruk AS søkjer om løyve til å etablere og drive akvakultur av tare (makroalgar) på lokalitet Mjølsvik i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane. Lokaliteten brukast i dag til oppdrett av laksefisk, og endringa omfattar bruk av ledige bur på eksisterande lokalitet til utviklingsforsøk i samband med omsøkt FoU konsesjon, samt auka arealbruk på 10 dekar til produksjon av makroalgar.

Bilete Sognefjord (Høyanger kommune) - Klikk for stort bilete

Alle relevante saksdokument er tilgjengeleg på Høyanger rådhus, samt her:

Frist for å kome med ev. merknadar er sett til 02.05.2017, og sendast per post:

Høyanger kommune, boks 159, 6991 Høyanger, eller e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no.

Ved spørsmål, kontakt Høyanger kommune på tlf. +47 57 71 15 00 eller e-post postmottak@hoyanger.kommune.no

Publisert av Sasa Sehic. Ansvarleg Silje Bøe. Sist endra 06.04.2017 av Synne Vefring
 
 
Login for redigering