Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Norskprøve og Statsborgarprøve 2021

Høyanger kommune avviklar ikkje Norskprøve sommaren 2021.

Statsborgarprøve vert avvikla hausten 2021. Påmelding kan gjerast fortløpande via Kompetanse Norge.

Påmelding til Norskprøven vinter 2021 er mogeleg frå og med måndag 1.november til og med fredag 5.november.

 

Påmelding, informasjon og mogelegheit til å øve til prøven: www.kompetansenorge.no