Nytt venterom med sanitæranlegg på Nordeide ferje-/-snøggbåtkai

Nordeide ferjekai.png - Klikk for stort bilete

Følgjande annonse ligg no ute på Doffin som er den nasjonale kunngjeringsdatabasen for offentlege anskaffingar:

"Det skal byggast eit venterom med sanitæranlegg på Nordeide ferje-/snøggbåtkai. Samla areal ca 35m’2. I tillegg til sjølve venterommet skal køyremønsteret på kaia endrast, ein skal skille gåande/trafikk til/frå venterommet. I samband med endringa av køyremønsteret vil det bli behov for masseutskifting på ca 800m'2."

Tilbodsfrist fredag 19.01.2018, kl 15:00

Synfaring av Nordeide kai onsdag 03.01.2018 kl 12:00 – 13:00

Vi ber om at interessentar tek kontakt og bekreftar at dei stiller på synfaringa direkte med Prosjektleiar Bjørn Berstad på mob. 99206476 eller på e-post bjorn.berstad@hoyanger.kommune.no.

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 02.01.2018