Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Opning av jobbsenteret

Klikk for stort bileteNAV Høyanger opnar jobbsenteret mandag 15.06.20. Førebelse opningstider i jobbsenteret er mandag 12.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00.

Sjølv om vi no opnar for besøk utan avtale, ber vi flest mogleg om å ta kontakt på 55 55 33 33 eller via nav.no  og avtale tid for samtale.

Det er og framleis viktig at vi alle følgjer dei nasjonale smittervernsråda og vi ber difor om at alle som kjem til jobbsenteret, tek omsyn til følgjande:

  • Om du er sjuk, uavhengig av årsak, IKKJE møt opp, men ring for avtale.
  • Ved oppmøte, bruk spritdispenser som er plassert ved heis og i jobbsenter.
  • Hald god avstand til andre besøkjande og tilsette.
  • Ta med eigen PC og / eller penn og papir.