Oppstart detaljreguleringsplan Vetleseten industriområde

I medhald av Høyanger kommune sitt delegeringsreglement pkt 6.8.1 er det gjort vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan for Vetleseten industriområde jf. plan og bygningslova § 12-8 .

Dokument i saka er tilgjengeleg her.
 

Om spørsmål ta kontakt med leiar for Plan og forvaltning Jostein Nyland mob. 992 19 390 eller kommuneplanleggar Synne Vefring 992 19 397.

Frist for merknadar er 27. mars 2017 og skal sendast;
Høyanger kommune

Postboks 159
6991 Høyanger
Ev. e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

 

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 20.02.2017