Osen kraftverk - søknad om løyve til bygging

Osen kraft SUS har søkt NVE om løyve til å byggje Osen kraftverk i Oselva i Høyanger kommune. Søknaden ligg ute på offentlig ettersyn på Høyanger bibliotek og Høyanger rådhus fram til høyringsfristen 19.05.2017. Søknaden ligg også på NVE si nettside, www.nve.no/konsesjonssaker.

 Direkte lenke til konsesjonssak hos NVE:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5938&type=V-1

Publisert av Sasa Sehic. Ansvarleg Silje Bøe. Sist endra 06.04.2017 av Synne Vefring
 
 
Login for redigering