Pedagogisk leiar 20 % stilling - vikariat

Bjordal skule - Klikk for stort bileteBjordal barnehage er godkjent for 18 plassar og er samlokalisert med Bjordal skule. I tidsrommet frå 01.10.19 og t.o.m 31.07.20 er det ledig 20 % stilling som pedagogisk leiar (vikariat).

 

 

Søkjarar må:

  • ha utdanning som barnehagelærar eller annan treårig pedagogisk utdanning på høgskulenivå med vidareutdanning i barnehagepedagogikk.
  • kunne arbeide sjølvstendig og målretta
  • kunne skape gode relasjonar til born og vaksne
  • vere fleksibel og samarbeidsvillig
  • ha godt humør

Politiattest blir krevd ved tilsetting.

Lønn etter gjeldande tariff.

Gode pensjons- og forsikringsordningar. 

Kontaktperson: styrar Torunn Haugland, tlf 57714277.

Søknadsfrist: 20.08.2019 

 

Søknad via vårt elektroniske søknadssenter. Merk søknaden med 19/694.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25  kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i offentleglova. Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i offentleglovaVi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i offentleglovaetter