Redusert foreldrebetaling for plass i barnehage og/eller SFO for 2022/2023

Det er fleire moderasjonsordningar for familiar med låg inntekt, og du søkjer digitalt i Visma Flyt Barnehage og Visma Flyt Skole. Det må leggjast ved dokumentasjon på familien si samla årsinntekt.

Nytt frå 1. august 2022, er 12 timar gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassingar i Noreg. Ordninga gjeld for alle plasstypar.

 

Nasjonal søknadsfrist er 1. august 2022. For søknadar motteke etter 1. august, vil det bli innvilga redusert foreldrebetaling frå månaden etter søknadsdato.

 

Vi minner om at du må søkje på nytt for kvart barnehage- og skuleår.

 

Les meir her: 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/veileder-om-moderasjonsordninger-i-sfo/

 

 

Søk for barnehageplass 

Søk for SFO-plass