Registreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogat

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som for eksempel e-sigarettar, må registrere seg i tobakkssalsregisteret innan 31. desember 2017. Høyanger kommune vil føre tilsyn med tobakksalet frå 1. januar 2018.

For å kunne halde fram med å selge tobakk, må verksemda registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innan utgangen av året.

Registreringa skjer på https://tbr.helsedirektoratet.no eller via Altinn.

Detaljert informasjon om registreringa finn du på nettsida: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/registreringsplikt-for-a-selge-tobakk-og-tobakkssurrogater

Publisert av Anita Taftø. Sist endra 03.11.2017