Rehabilitering av Hovdetunnelen

Hovdetunnelen langs fv. 55 i Høyanger skal no rehabiliterast. Det blir kolonnelkøyring med ledebil, oppstart måndag 8. januar.  

Arbeidstider;

Måndag til onsdag 08.00 - 18.30
Torsdag 08.00-16.00

Det blir inntil 30 minutt ventetid mellom kolonner.

Det blir i tillegg nattarbeid tre netter:

15. til 18. jan. blir det arbeid frå kl. 20.00 til 06.00 med stenging slik;

20.00-24.00: 30 minutt venting
24.00-03.00: Stengt
03.00: Kolonne
03.15-05.30: Stengt

 

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 07.01.2018