Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Rehabilitering av samfunnshuset - ny dato for stenging og planar for drift

Klikk for stort bileteSom tidlegare informert er Høyanger kommune i gong med eit omfattande rehabiliteringsarbeid i Høyanger samfunnshus.

I rehabiliteringsarbeidet ligg mellom anna å bytte ventilasjonsanlegg for å redusere fyringsutgiftene, modernisere elektriske tavler for å betre tryggleiken, montere heis for universell tilkomst til festsal/kino, samt byte ut kinostolane.

Vi er no kome ei godt stykke ut i prosessen og ser at det vil vere mogeleg å ha full drift i samfunnshuset fram til 1. januar. Det gjeld både internbrukara og eksternbrukarar av samfunnshuset.

Ein påreknar langvarig stenging, over 1 år. Meir informasjon vil bli gjeve ved endringar.
 

Bibliotekdrift etter stenging av samfunnshuset:

Klikk for stort bileteDet vert bibliotekdrift  i Gunnar S. Galleriet for utlån av nyare bøker. Gjennom fjernlån kan publikum låne alt dei ønskjer av bøker ved å bruke biblioteket i galleriet. Høyanger bibliotek har avtale om  bibliotektransport 2 gonger i veka og bøkene vert levert og utlevert ved Gunnar S. Galleriet.  I Galleriet vil ein også ha aviskrok med ulike magasin og aviser. Publikum får her også høve for å sitte å lese og studere. Nyare lokalhistorie vert å finn i Høyanger industristadmuseum.

I tillegg til dette vert det barn- og ungdomsfilial lokalisert i Ungdomsklubben i Høyanger to gangar i veka.

Høyanger kino etter stenging av samfunnshuset:

Høyanger kino har inngått avtale med Bygdekinoen i perioden. Det vert kino ved Høyanger skule. Vi håpar å få til annankvar fredag.