Resultat førehandsrøyster - førebels

Av 3080 stemmeberettiga i kommunen har 688 førehandsrøysta. Dette utgjer 22,34%.   

Røystene fordelar seg slik (638 stemmesetlar);

Førebels resultat førehandsrøyster Stortingsval 2017
Parti Tal stemmesetlar Resultat førre val i %
Alliansen 2 0,3  -
Arbeiderpartiet 248 38,8 44
Demokratene i Noreg 0 0  -
Framstegspartiet 74 11,6 9,7
Helsepartiet 3 0,5  -
Høgre 98 15,3 15,5
Kristleg folkeparti 20 3,1 5,2
Liberalistene 0 0  -
Miljøpartiet Dei Grøne 9 1,4 1,9
Partiet De Kristne 4 0,6 0,6
Raudt 15 2,3 2,2
Senterpartiet 122 19,1 15,2
Sosialistisk Venstreparti 19 3 2,7
Venstre 14 2,2 2,5
Blanke 10 1,6 0,5

 

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 11.09.2017