Resultat stortingsval 2017 - førebels

Av 3080 stemmeberettiga stemte 2355. Det gir ei valdeltaking på 76,5%.

Førebels resultat Stortingsval 2017
Parti Tal stemmesetlar % Stortingsval 2013
Alliansen 5 0,2  -
Arbeiderpartiet 902 38,3 44
Demokratene i Norge 3 0,1  -
Framstegspartiet 187 7,9 9,7
Helsepartiet 3 0,1  -
Høgre 368 15,6 15,5
Kristleg Folkeparti 57 2,4 5,2
Liberalistene 0 0  -
Miljøpartiet Dei Grøne 31 1,3 1,9
Partiet Dei Kristne 8 0,3 0,6
Raudt 98 4,2 2,2
Senterpartiet 562 23,9 15,2
Sosialistisk Venstreparti 64 2,7 2,7
Venstre 49 2,1 2,5
Blanke 18 0,8 0,5

 

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 11.09.2017