Resultat stortingsval 2017 - førebels

Av 3080 stemmeberettiga stemte 2355. Det gir ei valdeltaking på 76,5%.

Førebels resultat Stortingsval 2017
Parti Tal stemmesetlar % Stortingsval 2013
Alliansen 5 0,2  -
Arbeiderpartiet 902 38,3 44
Demokratene i Norge 3 0,1  -
Framstegspartiet 187 7,9 9,7
Helsepartiet 3 0,1  -
Høgre 368 15,6 15,5
Kristleg Folkeparti 57 2,4 5,2
Liberalistene 0 0  -
Miljøpartiet Dei Grøne 31 1,3 1,9
Partiet Dei Kristne 8 0,3 0,6
Raudt 98 4,2 2,2
Senterpartiet 562 23,9 15,2
Sosialistisk Venstreparti 64 2,7 2,7
Venstre 49 2,1 2,5
Blanke 18 0,8 0,5

 

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 11.09.2017 av Synne Vefring
 
 
Login for redigering