Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Skulestart 5.-10. klasse måndag 11. mai

Klikk for stort bileteSkulane i kommunen er ulike når det gjeld storleik og kapasitet, og vil kunne handtere reglane om smittevern sjølv om alle elevane kjem tilbake. Vestland fylkeskommune har utfordringar med skysskapasitet på grunn av reglane om smittevern, og  dette kan legge føringar på skuletida til elevane. Skuletilbodet kan difor variere mellom skulane, den første veka etter oppstart. 

Kvar skule vil informere om skuletida for sine elevar.