Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Smiso skiftar namn til Nok.

Klikk for stort bileteNok. Sogn og Fjordane er eit Kompetansesenter mot seksuelle overgrep.
 

Nok. er eit tverrfagleg lågterskel og gratis hjelpetilbod til utsette for seksuelle overgrep og deira pårørande. Nok. er og ein fagressurs som tilbyr rettleiing og undervising til skuleklassar, lærarar, barnehagetilsette, helsepersonell og andre fagpersonar. Tilbodet er gratis og inneber blant anna einesamtalar, juridisk rettleiing, konsultasjon- og rettleiing i einskildsaker og førebyggjande arbeid i våre tilhøyrande kommunar. 

Les meir om senteret og våre tilbod på www.noksognogfjordane.no

Kontaktinformasjon:
Nok. Sogn og Fjordane
Hornnesvegen 1
6809 Førde

Tlf: 57 72 10 70 / 94 89 28 23

e-post: post@noksognogfjordane.no

 

 

Ordet «nok» representerer ikkje ei forkorting, men kva senteret jobbar med. Nok. signaliserer eit tydeleg stopp-punkt og speglar sentera sin felles visjon «Ingen skal bli utsett for seksuelle overgrep». Samstundes visar namnet til målgruppa si eigenkraft og styrke. No er det Nok. markerer endring, håp og framtid i tråd med vårt slagord «Saman finn vi vegen vidare».