Søknad om endra plassering av foringsflåte på lokalitet Torvund

Osland Havbruk AS søkjer om å endre plassering av foringsflåte på lokalitet Torvund, Høyanger kommune. Den nye plasseringa er innanfor område som er godkjent for akvakultur og har større avstand til land enn opprinnelig planlagt plassering. Søkjar opplyser om at ny plassering vil betre ferdsel rundt anlegget, gjere slik at det ikkje etablerast merder så nære land som opprinnelig godkjenning og at støy inn mot land vil reduserast.

 

Alle relevante saksdokument er tilgjengelig på Høyanger rådhus, samt her.

Frist for å kome med ev. merknadar er sett til 01.11.2017, og sendast per post: Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger, eller e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no.

Ved spørsmål, kontakt Høyanger kommune på til. +47 57 71 15 00 eller på e-post postmottak@hoyanger.kommune.no.

 

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 03.10.2017 av Synne Vefring
 
 
Login for redigering