Søknad om løyve til landbasert lakseoppdrett i Vadheim

Vadheim Akvapark AS søkjer om løyve til landbasert lakseoppdrett i Vadheim, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane.

Søknaden gjeld løyve til oppdrett av laks, med ein en ståande biomasse på maksimalt 2400 tonn MTB.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 10. september 2018 til 8. oktober 2018.

Fullstendig søknad er tilgjengeleg her, eller i papirversjon på servicetorget på rådhuset i Høyanger.

Eventuelle merknader skal sendast Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger, ev. epost; postmottak@hoyanger.kommune.no, innan 10. oktober 2018.

Om spørsmål ta kontakt med; synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller sturle.skeidsvoll@gmail .com