Stenging av Østerbøvegen

I samband med strekking av nytt 132kV luftspenn kan vegen langs Østerbøvatnet verte stengd i periodar opp til 30 minutt.

Arbeidet vil føregå dei kommande vekene. Ein vil prøve å unngå å stenge vegen i dei mest trafikkerte tidsromma.

For meir informasjon ta kontakt med prosjektleiar Arild Bruland hjå SFE Produksjon AS, mob. 91109397