Stenging av vatn – Aug. Gunnarskogsgate, Høyanger sentrum

Grunna skifte av stoppekran, så vert vatnet avstengt onsdag 15. november kl 09.00 – ca. kl 12.00. Område som vert berørt:

  • August Gunnarskogsgate

Vi må be om at abonnentar ikkje tappar vatn under avstenginga, då dette kan føre til tetting av silar og røyr på dykkar eige anlegg. Vaskemaskiner må vere avslått. Om mogleg bør vatnet avstengast med stoppekran til det einskilde husværet. Vatnet vil kunne vere rustfarga ved igangkøyring, men vil rette seg etter litt uttapping. Uttapping bør først skje på kaldvannskran i kjellar.
 

Kontaktpersonar

Utførande rørlegger:                                      46 88 88 44

Overordna vakt Høyanger kommune            99 21 94 00

 

 

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 13.11.2017 av Synne Vefring
 
 
Login for redigering