Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Stenging Hålandsvegen

På grunn av vegsikringsarbeid vert det periodevis stenging av Hålandsvegen ovanfor «stolpehusa» (ved Valsvik-huset) frå 08.01.2019 og i ca. 3 veker.

Av omsyn til tryggleiken vert vegen stengt både for bilar og gåande.

Periodevis stenging startar kvar dag mellom kl. 0700 – 1900.

For meir informasjon ta kontakt med

Leiar for drift og vedlikehald; Olav Nordgulen mob. 992 06 416

Ingeniør; Asle Værøy; mob. 992 19 393