Stenging Hålandsvegen

På grunn av vegsikringsarbeid vert det periodevis stenging av Hålandsvegen ovanfor «stolpehusa» (ved Valsvik-huset) frå 08.01.2019 og i ca. 3 veker.

Av omsyn til tryggleiken vert vegen stengt både for bilar og gåande.

Periodevis stenging startar kvar dag mellom kl. 0700 – 1900.

For meir informasjon ta kontakt med

Leiar for drift og vedlikehald; Olav Nordgulen mob. 992 06 416

Ingeniør; Asle Værøy; mob. 992 19 393