Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Stenging Hålandsvegen

På grunn av vegsikringsarbeid vert det periodevis stenging av Hålandsvegen ovanfor «stolpehusa» (ved Valsvik-huset) frå 08.01.2019 og i ca. 3 veker.

Av omsyn til tryggleiken vert vegen stengt både for bilar og gåande.

Periodevis stenging startar kvar dag mellom kl. 0700 – 1900.

For meir informasjon ta kontakt med

Leiar for drift og vedlikehald; Olav Nordgulen mob. 992 06 416

Ingeniør; Asle Værøy; mob. 992 19 393