STORTINGSVALET 2017 HER KAN DU STEMME !

offisiell Vallogo - Klikk for stort bilete

Måndag 11.september 2017 skal det haldast val på representantar til Stortinget, og i Høyanger kommune kan du stemme på følgjande stader:

 

  • Ortnevik grendahus                 kl 0900 – 1030
  • Bjordal skule                           kl  1100 -  1615
  • Ikjefjord grendahus                 kl  1700 – 1800
  • Lavik helsesenter                    kl 1000 -  1800
  • Vadheim skule                         kl 1000 -  1800
  • Kyrkjebø skule                         kl 1000 – 1800
  • Høyanger samfunnshus         kl  0900 – 1900

N.B. ! Merk spesielt stad og tid på Høyanger sørside.

Det er framleis høve til å førehandsstemme på Høyanger rådhus til og med fredag 08.09.17 i tida kl 0800 – 1500.

HUGS LEGITIMASJON OG TA GJERNE MED VALKORT !

Stemmerett ved stortingsvalet har norske statsborgarar som fyller desse vilkåra:

  • Fyller 18 år innen utgangen av 2017
  • Er, eller har nokon gong vore, folkeregistrert som busett i Norge

 

Høyanger, 04.09.2017

Petter Sortland

Leiar i valstyret

 

Publisert av Ingrid Fureli. Sist endra 14.09.2017