Strandgata - stenging i samband med gravearbeid

Det blir vert periodevis stenging av delar av Strandgata i samband med gravearbeid (utskifting av vatn og kloakk). Arbeidet startar 6. mai ved Strandgata 10.  

Det vert passering for gåande. Omkjøring for biltrafikk ved garasjane på Sæbøtangen.

Kontaktpersonar Høyanger kommune;

  • Asle Værøy, mob. 99219393
  • Olav Nordgulen, mob 99206416

Kontkatperson P.A.Ø Entreprenør AS;

  • Arne Ove Veum, mob. 95259543