Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Tilskot til inkludering av barn og unge - utlysing for 2022

 Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til meistring og samfunnsdeltaking. Ordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp.

 

Kven kan søke

  • Tilskotet kan bli tildelt offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersonar kan ikkje søke.

Les meir om tilskotet på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet si nettside 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 17. desember 2021.