Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

TT ordninga - Transportordning for menneske med nedsett funksjonsevne

Klikk for stort bileteFylkestinget i Vestland fatta den 16.12.2020 vedtak om å innføre ei ny felles forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne i Vestland (Tilrettelagt Transport-ordning=TT-ordninga). Den nye forskrifta trer i kraft 1.1.2021.

Frå same dato vert Retningslinjer for tilrettelagt transport i Sogn og Fjordane av 1. januar 2018, og forskrift om Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland av 1. juli 2018, oppheva.

Ei av endringane i forskrifta er at det er administrasjonen i fylkeskommunen som skal handsame alle søknadar frå heile fylket.

 

TT-telefonen er 55 23 93 63 
Telefontid er 09.00-11.00

Vestland fylkeskommune si side om TT-ordninga

Har du sendt søknad før 01.01.2021 som ikkje er handsama, treng du ikkje søke på nytt, søknaden vil bli oversendt fylkeskommunen for handsaming.