Utviding av bustadfelt på Søreide

Planutvalet vedtok i møte 31.01.2017 i sak nr. 001/17 oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for detaljreguleringsplan - utviding av bustadfelt på Søreide jf. Plan og bygningslova §§ 12-8 og 12-9.

Vedtak (PDF, 487 kB)
Framlegg til planprogram

Eventuelle innspel/kommentarar eller merknadar sendast skriftleg innan 17. april 2017 til;

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Ev. e-post; postmottak@hoyanger.kommune.no

Om spørsmål ta kontakt med kommuneplanleggar Synne Vefring på mob. 99219397.

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 27.02.2017 av Synne Vefring
 
 
Login for redigering