Utviding av bustadfelt på Søreide

Planutvalet vedtok i møte 23.01.2018 å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på Søreide ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

Relevant dokument finn du her.

Plankart (PDF, 553 kB)
Planrapport (PDF, 2 MB)
Risiko- og sårbarheitsanalyse (PDF, 355 kB)
Skredfarevurdering (PDF, 4 MB)
Vurdering av flaum og erosjon (PDF, 3 MB)
Kulturminnerapport (PDF, 2 MB)

 

Frist for å komme med merknadar er sett til 21. mars 2018. Merknadar skal sendast til;

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
Ev. e-post@hoyanger.kommune.no