Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Vadheim sentrum vest- vedtak detaljreguleringsplan

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2020, i sak 048/20, detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum vest jf. plan og bygningslova § 12-12.

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan og bygningslova §§1-9 og 12-12, samt forvaltningslova kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Vestland. Ein eventuell klage skal sendast skriftleg til Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger eller til postmottak@hoyanger.kommune.no innan 3 veker etter kunngjering.

Relevante dokument er tilgjengeleg her