Valresultat i Høyanger kommune 2023

val logo - Klikk for stort bilete

Endeleg valresultat for Høyanger kommunestyre er klart med mandat og kandidatkåring.

Desse kandidatane er valde inn i kommunestyret:

Arbeidarpartiet:
8 representantar (endring -1)

Petter Sortland
Kristin Sagerøy Råsberg
Frode Fimreite Merkesvik
Wenche Kristin Røkenes
Hege Dagfrid Rusti
Monica Oppedal
Birgitta Hagen Kyrkjebø
Øyvind Fjelde

Senterpartiet:
5 representantar (endring  -1)

Geir Helge Østerbø
Aina Brendsdal Forthun
Jonas Haugsbø
Kristin Myren
Leif Arne Fureli

Høgre:
2 representantar (ingen endring)

Hroar Holm Carlsen
Are Sæbø Øvreås

Raudt:
3 representantar (ingen endring)

Hedda Andrine Skår Indrebø
Einar Ove Rysjedal
Mathias Raknerud Hatlestad

Industri- og Næringspartiet (endring +2)

Jan Erik Dregelid
Knut Brekken

SV - Sosialistisk Venstreparti:
1 representant (ingen endring)

Heidi Marie Skaar Beinnes

Nøkkeltal i valgjennomføringa


Av 3243 stemmeføre, var det 2209 velgarar som stemde ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 (68,5 %). 716 velgarar stemde på førehand.