Varsling - Biologar på feltarbeid i elver

Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elver, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Det er leigd inn konsulentar som skal samle inn og analysere vassprøver og prøver av botndyr og begroingsalgar. Undersøkingane vil etter planen skje i perioden mai-oktober. 

Mann med hov i elv - Klikk for stort bilete Cristian Engebretsen Pettersen


 

KommuneNamn i Vann-nett

Ev. anna namn

ID Vann-nettID Vannmiljø (prøvetakingsstasjon)
SolundStorelva ved Kråkås

 

081-87-R081-84644
SolundElv fra Olavatnet

 

081-107-R081-105070
SolundElv frå Steinsundvatnet

 

081-93-R081-62041
Solundmanglar

Bekk Trovågen

 manglarmanglar 
HøyangerFuglesetfjorden vest

Oslandselva

069-45-R069-104226
HøyangerFørdeelva anadrom strekning

 

069-107-R069-42601
HøyangerBjordalselva

 

069-95-R069-51754
VikHopra øvre bekkefelt

Hopra

070-103-R manglar
VikTilløpselver Hopra nedre

Bekk ved Brekke

070-94-R070-113796
HyllestadEspelandsvatnet bekkefelt

Elv frå Mørketjørna

080-36-R080-62040
HyllestadBogsvatnet - Langevatnet - Lona - Espelandsvatnet bekkefelt

Lølandselva

080-187-R080-86769
HyllestadOselva

 

082-42-R082-89676
GulenElv ved Sande

 

068-81-R068-79441
GulenElv ved Eide

 

068-85-R068-79441
GulenBrandangersundet aust, bekkefelt

Elv ved Eidssaga

068-1-R manglar

 

Resultata frå undersøkingane vil bli gjort tilgjengelege på nettsida Vannportalen (https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestland/vassomrade/ytre-sogn) i løpet av våren 2025. De kan også få tilgang til resultata på Vann-nett.no, der de og finn informasjon om andre miljøundersøkingar, tiltak, m.m. for dei elvene og vassførekomstane de er interesserte i. Ved spørsmål kan de ta kontakt med vassområdekoordinator på e-post christian.engebretsen.pettersen@vlfk.no eller på telefon 47639165.