Vil du ha 4. dose koronavaksine?

FHI tilrår 4. dose coronavaksine til personar frå fylte 65 år og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for eit alvorleg sjukdomsforløp av Covid-19.  

4. dose kan tidlegast gjevast fire månader etter 3. dose. Dersom du har tre dosar koronavaksine og gjennomgått covid-19 i løpet av dei siste fire månadane treng du ikkje dose fire.

Det vert sendt ut melding til aktuelle personar der ein kan booke time til vaksinering. Dersom du er i målgruppa, òg ikkje har fått tilbod om vaksine kan du ta kontakt på vaksinetelefon for registrering. 

I veke 32 er vaksinetelefonen, tlf 992 19 398, open onsdag - fredag kl. 10:00-12:00

I Høyanger kommune er det fastsett følgande vaksinedagar:

•    Høyanger: Torsdag 18. aug, torsdag 25. aug. og torsdag 1. sep. 
•    Lavik: Onsdag 17. aug. 
•    Sørsida: Onsdag 23. aug.