• Ny heimeside på mandag 29..
  Vi er glade for å kunne lansere vår nye heimeside mandag 29. august! Det har vore eit stort arbeid, men no kan vi...
 • Nattestenging av fv. 55 v..
  Fv. 55 i Høyanger - Vadheim Nattestenging Kyrkjebø Fv. 55 vert stengd ved Ljotebø bru på Kyrkjebø, frå tysdag 23...
 • Vil du ha 4. dose koronav..
  FHI tilrår 4. dose coronavaksine til personar frå fylte 65 år og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande...
 • Sankthans-/Jonsokbål
  Frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne bål i eller i nærleik av skog og i utmark utan løyve frå...
 • Økonomisk rådgjeving
  NAV Høyanger tilbyr økonomisk rådgjeving. Sjekk ut denne filmsnutten for meir informasjon.

Oversikt over tilsette


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
kontortelefon 57 71 16 12
57 71 16 38
57 70 74 00
Kontakttelefon 57 71 16 57 476 96 685
barnevernleiar 992 19 374
Konst. einingsleiar Høyanger Frivilligsentral 57 71 23 45 992 19 348
Tenesteleiar for heimetenesta 57 71 16 22 992 19 305
sekretær sjukeheimar 57 71 16 04
Einingsleiar for heimetenesta Sørsida 992 19 326
konsulent 57 71 16 25 979 98 978
Prosjektstilling helsestasjon 57 71 16 85
Einingsleiar for heimetenesta Lavik 57 71 44 92 992 19 324
kommunalsjef helse og omsorg 57 71 16 08 906 50 490
Hjelpemiddelformidlar 57 71 16 59 992 19 338
Einingsleiar Kyrkjebø sjukeheim 992 19 372
Kommunepsykolog 57 71 15 23
Helsesjukepleiar 57 71 16 12 992 19 386
Jordmor og helsesjukepleiar 992 19 386 992 19 314
Kommuneoverlege 57 71 39 00
Helsesjukepleiar 488 90 110
Kjøkkensjef og leiar frivilligsentralen 57 71 16 58 993 21 322
Prosjektleiar 57 71 16 02 992 19 328
Helsesjukepleiar 992 19 342
Einingsleiar 57 71 16 61 992 19 341
Ergoterapeut 57 71 16 64 992 19 309
Fysioterapeut 57 71 16 62 992 19 340
Leiande helsesjukepleiar 57 71 16 16 992 19 314
Tenesteleiar for institusjonstenesta 992 19 361
økonomikonsulent 57 71 16 03
Einingsleiar for heimetenesta Høyanger 992 19 354
Einingsleiar eining for personar med nedsett funksjonsevne 57 71 15 36 992 19 315
Konstituert einingsleiar Høyanger sjukeheim 992 19 368